Цифрова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України вітає Вас!

Цифрова бібліотека містить публікації наукових та навчальних праць викладачів та співробітників НУБіП України. Серед них - навчальні підручники та посібники, монографії, статті та тези конференцій. Колекцію оцифрованих рідкісних та цінних видань в галузі природничих наук та колекцію авторефератів дисертацій.

Цифрова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України - колекція цифрових копій відібраних документів, що належать до суспільного надбання, тобто тоді, коли захист авторських прав на твори завершився, та копії видань, що були передані авторами згідно авторського договору. Цифрова бібліотека створена з метою:

• надання необмеженого безкоштовного доступу у мережі Інтернет до цифрових об’єктів з колекцій наукової бібліотеки НУБіП України, та забезпечення доступу студентів, викладачів, співробітників університету, дослідників та широкому загалу;

• створити електронні копії цінних та рідкісних друкованих видань, за для збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;

• підвищення ефективної діяльності наукової бібліотеки НУБіП України шляхом формування якісно нового цифрового середовища;

• поширення інформації про наукову бібліотеку НУБіП України серед міжнародної наукової спільноти.

Останнє оновлення бібліотеки: 21.09.2022

Сайт НУБіП

Наукова бібліотека НУБіП

Наукова періодика НУБіП України