Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1508
Назва: Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін
Автори: Павлюк, Любов Володимирівна
Ключові слова: уміння, дослідницькі вміння, навчально-дослідницька діяльність, студент, викладач, навички, знання, науково-дослідницька діяльність, формування дослідницьких умінь
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) / Л. В. Павлюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного забезпечення формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін. Виконано аналіз існуючих підходів до формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін, уточнено поняттєво-термінологічний апарат цієї проблеми. Розроблено методику формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких вмінь у майбутніх бакалаврів енергетики. Експериментально перевірено методику формування дослідницьких умінь майбутніх бакалаврів енергетики при вивченні електротехнічних дисциплін. Сплановано та реалізовано педагогічний експеримент з формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін, яким доведено ефективність обраного автором підходу
Опис: Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 – Theory and Methods of Teaching (agricultural disciplines). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is a theoretical and experimental justification of scientific methods of forming research skills in future bachelors in Energy of agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines. The analysis of existing approaches to the formation of research skills in future bachelors Energy agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines, refined conceptual and terminology of the problem is made are identified. Methodical system of formation of research skills for future energy bachelors in made. The criteria, indicators and levels of research skills in future energy bachelors is determined. Method of forming research skills of future power engineering bachelors in studying electrical engineering disciplines is experimentally tested. Educational experiment to build research skills in future bachelors planned and implemented Energy agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines, which proved effectiveness of the author's approach
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1508
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pawluk L.pdf497.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.