Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3154
Назва: Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів
Автори: Власенко, Володимир Сергійович
Ключові слова: буряки цукрові, продуктивність ланки сівозміни, родючість ґрунту, фітосанітарний стан, поживний режим, економічна та енергетична ефективність
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / В. С. Власенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 загальне землеробство. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В умовах недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України на чорноземах типових глибоких у плодозмінній сівозміні у ланці вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові відновлення вмісту гумусу спостерігається при застосуванні 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7, коли його вміст в орному шарі стабілізується на рівні 4,58. Найвища врожайність цукрових буряків у ланці вико-овес – пшениця озима – цукрові буряки спостерігалася при застосуванні 25 т/га гною + N170P120K170 – 46,5 т/га коренеплодів і 7,21 т/га цукру. За ресурсоощадної системи удобрення 25 т/га гною + N48P75K70 врожайність становила 40,8 т/га і 6,49 т/га цукру. Від насичення сівозміни до 70 % зерновими культурами урожайність цукрових буряків зменшилась на 3,9 т/га. У ланці сівозміни з вико-вівсом при застосуванні N40P60K40 під пшеницю озиму і 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 у ланці сівозміни урожайність зерна становила 3,23 т/га. Від застосування посиленої системи удобрення N60P80K60 під пшеницю озиму і 8,3 т/га гною + N76,7P66,7K76,7 за ланку сівозміни урожайність пшениці досягала 3,70 т/га зерна. Продуктивність ланки вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові при застосуванні 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 становила 7,41 т/га кормових одиниць, 0,55 т/га перетравного протеїну, 1,08 т/га зерна і 2,16 т/га цукру. У ланці з чорним паром – відповідно 6,42, 0,41, 1,24 і 2,01 т/га, тоді як за 70 % насичення ланки зерновими культурами вихід кормових одиниць становив 6,52 т/га, перетравного протеїну – 0,46, зерна – 1,84 та цукру – 1,91 т/га. За використання 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 у ланці вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові вихід енергії підвищився до 93 281 МДж/га, або на 13 850 МДж/га більше від варіанта сівозміни з елементами біологізації, а Кее відповідно становив 3,18.
Опис: Candidate’s thesis for a degree in agricultural sciences. Specialty 06.01.01 General Agriculture. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2016. Under the insufficient moisture conditions of Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine in grain-row crop rotation arranged as vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet on typical deep chernozem replenishment of humus was observed when applying 8.3 ton/ha manure + N29.3P45 K36.7 with the humus content in the topsoil stabilized at 4.58. The highest root and sugar yield in rotation vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet was observed when applying 25 t/ha manure + N170P120K170, namely 46.5 t/ha of roots and 7.21 ton/ha of sugar. When applying resource-efficient fertilization system comprising 25 ton/ha of manure + N48P75K70 root yield of 40.8 ton/ha and sugar yield of 6.49 ton/ha was obtained. When increasing share of grain crops in the crop rotation up to 70% sugar beet yield decreased by 3.9 ton/ha. In vetch+oat (mix) course, when applying N40P60K40 under winter wheat and 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the course grain yield made up 3.23 ton/ha. When applying increased rates of fertilizers N60P80K60 under winter wheat and 8.3 ton/ha of manure + N76.7P66.7K76.7 in the course, wheat grain yield reached 3.70 ton/ha. When applying 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the crop rotation vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet 7.41 ton/ha of fodder units, 0.55 ton/ha of digestible protein, 1.08 ton/ha of grain and 2.16 ton/ha of sugar was obtained; in crop rotation comprising bare fallow 6.42 ton/ha of fodder units, 0.41 ton/ha of digestible protein, 1.24 ton/ha of grains and 2.01 ton/ha of sugar. When increasing share of grain crops in the crop rotation up to 70% yield of fodder units made up 6.52 ton/ha, digestible protein 0.46 ton/ha, grain 1.84 ton/ha and sugar 1.91 ton/ha. When applying 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the vetch+oat (mix), winter wheat, and sugar beet course, energy yield increased to 93.281 MJ/ha that was by 13,850 MJ/ha higher than in crop rotation with biologization elements, with Kee value of 3.18, respectively
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3154
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vlasenko V.S.pdf610.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.