Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3624
Назва: Автономна нервова регуляція антиоксидантної системи в організмі свиноматок
Автори: Скрипкіна, Віта Миколаївна
Ключові слова: фізіологія, свині, автономна нервова система, система антиоксидантного захисту, пероксидне окиснення ліпідів
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Автономна нервова регуляція антиоксидантної системи в організмі свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / В. М. Скрипкіна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено вивченню характеру взаємодії вегетативних механізмів регуляції системи антиоксидантного захисту та інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів в організмі свиней. Вперше встановлено тісний взаємозв’язок між тонусом автономної нервової системи та інтенсивністю пероксидного окиснення ліпідів у крові свиней. Науково доведено відмінності рівня утворення та знешкодження продуктів пероксидації ліпідів у тварин різного тонусу вегетативної нервової системи. Встановлено, що зі зростанням тонусу автономної нервової системи у плазмі крові свиней-ваготоніків відбувається зниження вмісту гідроперекисів ліпідів (r=−0,99; р<0,001). Переконливі висновки зроблено про прямі функціональні зв’язки між умістом дієнових кон’югатів у плазмі крові тварин-симпатико- і ваготоніків (r=0,71 та r=0,81; р<0,05) і тонусом вегетативної нервової системи. У дисертації розкрито взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи із активністю системи антиоксидантного захисту в крові свиней. Зокрема, активність антиоксидантних ензимів у крові тварин-симпатикотоніків знаходиться на вірогідно вищому рівні від такої у тварин-нормо- та ваготоніків. Встановлено зсув у балансі системи антиоксидантного захисту в тварин-симпатикотоніків у бік активності ферментативної її ланки. Досліджено особливості вмісту Купруму, Цинку, Феруму та Магнію у плазмі крові тварин різного тонусу автономної нервової системи, в результаті чого встановлено тісні функціональні зв’язки та вірогідну силу впливу тонусу автономної нервової системи на вміст даних металів у крові свиней
Опис: The thesis submitted for the research degree of Candidate of Veterinary Sciences, speciality 03.00.13 – Human and Animal Physiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to studying the nature of the interaction of autonomic regulation mechanisms of antioxidant defense system and the intensity of lipid peroxidation in the body of pigs. For the first time found the close relationship between the tone of autonomic nervous system and intensity of lipid peroxidation in blood of pigs. It is scientifically proved the differences in level of production and inactivation of lipid peroxidation products in animals of different tone of autonomic nervous system. Established that with the increase of the tone of the autonomic nervous system in pig vagotonics is reduction of hydroperoxides lipids content (r=−0.99; p<0.001). Convincing conclusions were made about the direct functional relations between diene conjugates content in blood plasma of animals sympathicotonics and vagotonics (r=0.71 and r=0.81; p<0.05) and tone of autonomic nervous system. In the thesis disclosed the relationship of tone of autonomic nervous system with activity of antioxidant defense system in blood of pigs. In particular, the activity of antioxidant enzymes in blood of animal sympathicotonics is at significantly higher level than such in animals normotonics and vagotonics. Established shift in the balance of antioxidant defense system in animals sympathicotonics towards activity its enzymatic level. Investigated the features of Copper, Zinc, Iron and Magnesium content in blood plasma of animals of different tone of the autonomic nervous system and established close functional relationships and reliable strength of impact the tone of autonomic nervous system on content of these metals in blood of pigs
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3624
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Skrypkina V.M.pdf764.34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.