Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/444
Назва: Адміністративні послуги у сільському господарстві України
Автори: Скоромний, Ярослав Ігорович
Ключові слова: адміністративні послуги, сільське господарство України, організаційно-правове та інституційне забезпечення, організаційно-правові заходи, суб’єкти надання адміністративних послуг, структура, повноваження, публічно-сервісне законодавство України
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Адміністративні послуги у сільському господарстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Я. І. Скоромний ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних, адміністративно-правових, інституційних та організаційних засад надання адміністративних послуг у сільському господарстві України в умовах розбудови публічно-сервісної держави. Розроблено концепцію надання адміністративних послуг у сільському господарстві України, що ґрунтується на теоретико-правових засадах надання цих послуг, організаційно-правових стандартах надання зазначених послуг у європейських країнах та враховує особливості сільськогосподарської галузі в Україні. Комплексно досліджено правове, інституційне та організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у сільському господарстві України. Запропоновано та обґрунтовано системну модель суб’єктів надання адміністративних послуг у зазначеній галузі. Визначено концепцію формування правового забезпечення надання адміністративних послуг у сільському господарстві України. Здійснено класифікацію адміністративних послуг у зазначеній галузі. Визначено структуру та повноваження суб’єктів надання адміністративних послуг у сільському господарстві України. Розроблений підхід щодо удосконалення надання зазначених послуг та внесено пропозиції щодо розвитку публічно-сервісного законодавства України, в тому числі у галузі сільського господарства
Опис: Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 – administrative law and procedure, financial law, information law – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis is devoted to the study of theoretical and methodological, administrative and legal, institutional and organizational bases of the provision the administrative services in agriculture sector of Ukraine in the conditions of development the public - service state. The concept of the provision the administrative services in agriculture sector of Ukraine, which is based on theoretical and legal framework for the provision these services, organizational and legal standards of providing these services in European countries and takes into account the features of the agricultural sector in Ukraine is worked out. The legal, institutional and organizational support of the provision the administrative services in agriculture sector of Ukraine is complexly studied. The system model of subjects of provision the administrative services in agriculture sector of Ukraine is proposed and justified. The concept of forming the legal provision of administrative services in agriculture sector of Ukraine is defined. The classification of administrative services in this industry is given. The structure and authority of the subjects of provision the administrative services in the agricultural sector of Ukraine is defined. The approach of the improving the provision of administrative services is worked out and the suggestions for the development the public service legislation of Ukraine, including the agriculture sphere, are made
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/444
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Skoromnyy_Y.I.pdf522.49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.