Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/479
Назва: Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України
Автори: Костюк, Оксана Олександрівна
Ключові слова: біб овочевий, сорт, гібрид, строк сівби, схема розміщення рослин, обробка насіння, ризобофіт, прищипування пагонів
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.06 - овочівництво / О. О. Костюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 25 с
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена актуальним питанням сучасного овочівництва, зокрема розробці та удосконаленню елементів технології вирощування бобу овочевого для умов Правобережного Лісостепу України. Установлено, що сорти української селекції Карадаг та Українські слобідські за фотосинтетичним потенціалом, біометричними параметрами, врожайністю зелених бобів, економічними та біоенергетичними показниками переважають гібриди польської селекції Зелений низинний F1, Бахус F1, Кармазін F1. Зазначено, що для формування сировинного конвеєра потрібно сорт Карадаг висівати в ІІ декаді квітня, сорт Українські слобідські – в І та ІІІ декадах квітня, що сприяє отриманню високого врожаю зелених бобів із підвищеним вмістом окремих біологічно активних речовин. Оптимальною схемою розміщення рослин є 45×15 та 60×10 см (густота – 148,1−166,7 тис. шт/га). Доведено, що обробка насіння біопрепаратом сприяє покращенню азотного живлення росли за рахунок збільшення кількості та маси сирих бульбочок на коренях рослин, підвищенню фотосинтетичного потенціалу посівів та зростанню врожайності зелених бобів на 0,7−0,8 т/га
Опис: Dissertation for candidate’s of agricultural sciences degree on a specialty 06.01.06 – vegetable sciences. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to the topical issues of modern Vegetable, namely the development and improvement of technology elements of Vicia Faba vegetable cultivation in conditions of Right-bank Forest-Steppe of Ukraine. It was found that grades of Ukrainian breeding Karadag and Ukrainian slobidski by photosynthetic potential, biometric parameters, yield of green beans, economic and bioenergetic parameters dominated hybrids of polish breeding Zelenij lowland F1, Bachus F1, Karmazin F1. It was noted that for formation of raw conveyor it is need to sow the grade Karadag in the second decade of April, the grade Ukrainian slobidski – the first and the third decade of April, that promotes the high yields of green beans with a high content of biologically active substances. The optimal scheme of placing plants is 45×15 and 60×10 cm (density – 148,1−166,7 thous. pcs/ha), by increasing the length of vegetation season − 101−107 days, photosynthetic capacity − 2,7−3,0 m2×days/ha, that promotes increase of yield of green beans on 1,2−1,8 t/ha, profitability – 70,2−76,6 %, coefficient of bioenergetic efficiency – 3,1−3,1. It was determined that treatment of seed by microbial preparation rizobofit promotes improvement of nitrogen nutrition of plants by increasing the number and mass of raw nodules on the roots of plants, increase the photosynthetic capacity of crops and increase yields of green beans on 0,7−0,8 t/ha
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/479
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kostyuk_O.O.pdf940.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.