Український часопис ветеринарних наук - 2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 79
 • Документ
  Поширення бабезіозу в м. Боярка, Київській област
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Білецька, В.Р.; Семенко, О.В.
  Вивчено особливості поширення бабезіозу собак та, зокрема, встановлено деякі закономірності захворюваності залежно від пори року, віку, статі та породної схильності тварин. Під час проведення досліджень виявлено, що самці заражаються частіше, ніж самки. Бабезіоз реєструється протягом року, але найвищий пік припадає на весну (квітень, травень) і осінь (жовтень, листопад). Серед різних вікових груп найсприйнятливішими є собаки віком від 6 місяців до року. Таких тварин 44,5 % від усіх досліджених.
 • Документ
  Особливості поширення отодектозу м’ясоїдних
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Номерчук, Д.Г.; Семенко, О.В.
  Вивчено особливості поширення отодектозу м’ясоїдних та встановлено деякі закономірності ураження тварин залежно від виду, віку та пори року. Під час проведення досліджень виявлено, що коти хворіють частіше, ніж собаки. Захворювання реєструється протягом усього року, але пік інвазії у котів виявляли навесні та восени, а у собак захворювання виникає частіше влітку та взимку.Серед різних вікових груп отодектоз найчастіше зустрічається у молодняка віком до 1 року та у тварин старше 6 років.
 • Документ
  Вплив збудника криптоспоридіозу телят на біохімічні показники сироватки крові
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Журенко, О.В.; Журенко, В.В.
  У статті наведено результати дослідження впливу збудника криптоспоридіозу на біохімічні показники сироватки крові тварин. Для досліджень відбирали хворих телят віком від 1 до 35 діб. Біохімічні дослідження проводили за загальноприйнятими методиками. Кріптоспорідії — паразити, що інфікують слизові оболонки шлунково- кишкового тракту і дихальних шляхів. Їх цикл розвитку відбувається в організмі одного господаря, з випорожненнями якого вони виділяються (у вигляді ооцист) в навколишнє середовище. Широке поширення хвороби обумовлено високою стійкістю паразитів роду Cryptosporidium у зовнішньому середовищі, великою кількістю їх природних резервуарів. Результати проведених досліджень вказують на зменшення вмісту загального білка у крові хворих тварин, що пов’язано з їх поганим апетитом. Відмічали зменшення у крові вмісту альбумінів, роль яких проявляється в антинабряковій дії і певною мірою у знешкодженні токсичних продуктів. Зниження концентрації глюкози у крові дослідних тварин вказує на підтримання енергетичних потреб власного організму. Зменшення вмісту холестеролу сприяє зниженню структурної і метаболічної функцій. Інтоксикація організму , яка є наслідком високої інтенсивності інвазії гельмінтів, впливає на зниження кислотно-лужної рівноваги крові.
 • Документ
  Структурно-функціональна характеристика селезінки поросят з ознаками латентної та субклінічної PCV2-інфекції
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Еверт, В.В.
  Автором встановлено, що у поросят з ознаками субклінічної PCV2-інфекції патогістологічні зміни селезінки є специфічними для різних стадій розвитку інфекційного процесу та проявляються як на тканинному, так і на клітинному рівні організації, а у поросят з ознаками латентної PCV2-інфекції - не мають суттєвих відмінностей порівняно з клінічно здоровими, вільними від PCV-2.
 • Документ
  Молозивний трансфер-фактор в комплексній терапії за шлунково-кишкових захворювань новонароджених телят
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Скибіцький, В.Г.; Постой, В.В.; Козловська, Г.В.; Ібатулліна, Ф.Ж.; Даниленко, С.Г.
  В роботі охарактеризовано методологію отримання фактору перенесення клітинного імунітету – трансфер-фактору (ТФ) з клітин молозива сенсибілізованих тварин-донорів, викладено результати дослідження превентивної та лікувальної ефективності молозивного трансфер-фактору клітинного імунітету за шлунково- кишкових захворювань новонароджених телят. В умовах неблагополучного господарства експериментально доведено позитивний його ефект в обох випадках. Застосування трансфер- фактору попереджувало захворювання тварин. Із 20 телят дослідної групи захворіли лише 12. Захворювання характеризувалось легким перебігом. У контрольній групі, де ТФ не застосували, захворіли всі тварини і двоє телят, незважаючи на інтенсивну терапію, загинули.
 • Документ
  Dynamics of some biochemical indicators in canine pRBC during storage period
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Tsvilikhovski, M.I.; Yakymchuk, I.M.; Makaryn, A.O.; Yakymchuk, O.M.; Marynyuk, M.O.
  According to the standards of humane medicine, a large concentration of extracellular potassium may accumulate in the human packed red blood cells (pRBCs) during storage. Therefore, during transfusion to the recipient of such pRBCs, there is a risk of developing hyperkalaemia. This is one of the reasons for a significant restriction of the use of erythrocytic mass in humane medicine, sometimes after two weeks of storage. In veterinary medicine there is no research on the dynamics of accumulation of potassium and lactate in the canine pRBCs. The aim of the study was to determine the concentrations of potassium and lactate in the canine pRBC for different periods of its storage. According to the results of the research, the concentration of potassium during the 35-day storage period of the canine pRBCs significantly increased in 2.1 times from 3.89 ± 0.16 mmol/L to 8.12 ± 0.26 mmol/L, and lactate concentration increased in 10.7 times from 1.8 ± 0.07 mmol/L to 19.3 ± 0.25 mmol/L, followed by a rapid decrease in these parameters after the 21st day of pRBC storage. It was established that the concentrations of potassium and lactate in the canine pRBC on the 35th day of storage is safe for its transfusion to animals. Moreover, the level of lactate in the canine pRBC can be used as a criterion for its suitability for transfusion to patients. In the future, it is important to determine the dynamics of changes in the morphological parameters of the erythrocytic mass of dogs for different periods of its storage.
 • Документ
  Якість меду гомогенізованого за різних термінів зберігання
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Якубчак, О.М.; Єрмак, А.В.; Галабурда, М.А.; Бойко, Т.М.
  Досліджено вплив технологічної обробки меду натурального, а саме, гомогенізації на подальший термін зберігання відібраних проб меду гомогенізованого, отриманого на потужності, що займається переробкою та експортом меду в країни ЕС в м. Олександрії Кіровоградської області. Досліджували початкові значення показників якості (масова частка води, масова частка відновлюваних цукрів (до безводної речовини), діастазне число (до безводної речовини), вміст гідроксиметилфурфуролу, кислотність). Проби меду зберігали за температури10 ± 2 °C і 18 ± 2 °C та аналізували наприкінці 1, 2 та 3 років зберігання щодо показників якості, які відповідають вимогам ДСТУ 4497 та СОУ 01.25-37-373.2005. Так, за кольором мед гомогенізований у процесі зберігання набував темнішого відтінку, структура кристалів у процесі зберігання змінювалась і їх кількість збільшувалася з часом. Через 3 роки зберігання як за температури 10 ± 2 °C, так і за 18 ± 2 °C мед розшарувався на фракції – тверду, світлу і сиропоподібну темну. У процесі технологічної обробки меду натурального відбулося зниження масової частки води на 0,3 %, а вміст гідроксиметилфурфуролу збільшився на 0,7 мг / кг. Діастазне число зменшилось на 1,2 од. Готе, а масова частка сахарози – на 1,2 %. Показник масової частки відновлювальних цукрів знизився на 0,6 %. Кислотність необробленого меду після гомогенізації знизилась на 1,4 (моль / дм3) / кг.
 • Документ
  Біологічні властивості Лактобацил. Огляд
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Волосянко, О.В.; Ушкалов, В.О.; Терещенко, С.А.; Жукова, О.В.; Марущак, Л.В.
  В обзоре предоставлены данные по биологии бактерий рода Lactobacillus, таксономии этих бактерий, их молекулярно-генетическим свойствам, особенностям метаболизма.
 • Документ
  Поширеність суглобової патології у собак в м. Києві
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Климчук, В.В.
  У статті висвітлено результати проведених досліджень на базі лікарень ветеринарної медицини для дрібних тварин міста щодо поширеності суглобової патології серед популяції домашніх собак у м. Києві. Наведено статистичні дані щодо поширеності різних видів суглобової патології, розподіл серед собак за віком, породою та ураженим суглобом.
 • Документ
  Випадок успішного застосування аутологічних факторів росту для активації репаративного остеогенезу у собаки за перелому стегнової кістки
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Гребініченко, А.Д.; Хоменко, О.М.; Малюк, М.О.
  При переломах трубчатых костей сами средства репозиции и иммобилизации обломков, в определенном количестве случаев, не дают желаемого эффекта из-за нарушения процесса репаративного остеогенеза по тем или иным причинам. Применение активаторов репаративного остеогенеза при остеосинтезе трубчатых костей создает благоприятные условия для протекания регенеративного процесса за счет активации формирования полноценной костной мозоли.
 • Документ
  Розробка та застосування пробіотика нового покоління — ”Бактонорм”
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Мазур, Т.В.; Сорокіна, Н.Г.; Гальчинська, О.К.; Ходій, Д.С.
  Нормалізація мікрофлори шлунково-кишкового тракту у молодих тварин в теперішній час зводиться до застосування пробіотиків. Співробітниками кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології та співробітниками кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи НУБіП України розроблений новий пробіотик “Бактонорм”. Метою винаходу є своєчасне заселення шлунково- кишкового тракту телят у перші години після народження представниками нормальної мікрофлори для попередження розвитку дисбактеріозів.
 • Документ
  Застосування препарату Біполін-Еко для лікування поросят за гастроентеритів незаразної етіології
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Немова, Т.В.; Палюх, Т.А.; Соломон, В.В.; Хохлова, М.Г.; Цвіліховськи, М.І.
  Представлені результати застосування препаратів Фармазин 50, Колісультрікста Біполін-Екопід час комплексної терапії поросят за гастроентериту незаразної етіології. Встановлено, що у випадку застосування поросятам антимікробних препаратів Фармазин 50 і Колісультрікс клінічні симптоми гастроентериту зникають на 4 добу, а за умов застосування препарату Біполін-Еко – на 4-5 доби захворювання. Встановлено переваги застосування препарату Біполін-Еко за гастроентериту поросят щодо нормалізації клінічного стану, морфологічних показників крові тварин і відсутності негативного впливу на середньодобовий приріст поросят.
 • Документ
  Показники гуморального імунітету курей за впливу фітодобавок та селеніту натрію
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Ковальова, І.В.
  Пріоритети серед напрямів інтенсифікації птахівництва має пошук високоефективних шляхів підвищення продуктивності птиці завдяки використанню біологічно активних речовин (БАР) різного походження, які мають антимікробні та ростостимулюючі якості, але не шкідливі для людей та тварин. Серед таких препаратів значну увагу приділяють пробіотикам та речовинам, які впливають на розмноження клітин [4, 6, 13]. У статті висвітлено результати комплексного впливу фітодобавок і селеніту натрію на окремі показники гуморальної ланки природної резистентності курей-несучок в період інтенсивної несучості. Визначення загальної бактеріальної забрудненості і контамінації пліснявими грибами кормових фітодобавок «Фітопанк» і «Фітохол» і селеніту натрію показало, що вони не перевищують допустиму норму. Встановлено, що комплексне застосування курям-несучкам в період інтенсивної несучості «Фітопанк», «Фітохол» та селеніту натрію позитивно впливає на окремі показники гуморальної ланки природної резистентності, що підтверджується підвищенням рівня БАСК на 16,62 % (р < 0,01) та ЛАСК на 16,7 % (р < 0,01).
 • Документ
  Functional activity and morphological peculiarities of mesenchimal stem cells during in vitro cultivation conditions
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Kladnytska, L.V.; Mazurkevych, A.I.; Khomych, V.T.; Mazurkevych, T.A.; Stegney, Z.G.; Maluk, М.О.; Garmanchuk, L.V.; Velychko, S.V.; Kharkevych, Y.O.; Shelest, D.V.; Velychko, V.S.; Stupak, В.
  The studies were conducted on 2-3-months-old males of C57BL/6 mice weighing 20-24 g. Obtaining and cultivating of mesenchimal stem cells (MSCs) were carried out in a sterile laminar box with compliance of conditions of asepsis and antiseptics. MSCs of the 2, 4, 7 and 12 passages were analyzed. Morphometric analysis was performed using a light microscopy. Morphometric parameters such as cell and nucleus area or nuclear-cytoplasmic ratio (NCR) were calculated using the Axiovision light microscope (Carl Zeiss, Germany) and ImageJ 1.45 software. Trypan blue dye used for investigation of the viability of MSC. The morphological features of cells during cultivation changes: at first cells have a spindle-like shape with two long cytoplasmic processes, located bipolar. In later passages, cells have a significant number of cytoplasm processes, bipolar arrangement of processes changes to stellar. The NCR index of MSC significant decreases at the 4 passage by 12,9 % (p ≤ 0,05), at the 7 passage - by 35,3 % (p <0,001), at the 12 passage - by 76,6 % (p <0,001) compared to the initial state. The proliferative activity of the MSC of the bone marrow during cultivation significantly dereases at the later passages. Cell resistance to apoptosis induced by cultivation in the serum-free medium is fairly high. The number of cells in the state of apoptosis was 14,0±1,74 at the 4 passage and was reliably increased at the 12 passage to 22,67±1,55 % (p ≤ 0,05) during cultivation.
 • Документ
  Вплив основних характеристик коркових процесів на вміст кальцію і фосфору в крові корів залежно від пори року
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Журенко, О.В.; Кравченко-Довга, Ю.В.
  Результатами проведених досліджень встановлено, що сила коркових процесів у тварин СВР типу ВНД становить 3,0 ± 0,0 ум. од., що більше на 16,7 % (р < 0,001), ніж у тварин СВІ та СН типу, та на 66,7 % (р < 0,001) від показників тварин слабкого типу ВНД. Врівноваженість коркових процесів у тварин врівноважених (СВР та СВІ) типів вірогідно не відрізняється і більше на 54,5–58,3 % (р < 0,001) від показників тварин СН та слабкого типу ВНД. Тоді, як рухливість коркових процесів у тварин СВР типу більше у 1,7–3,0 раза (р < 0,001) від показників тварин СВІ, СН та слабкого типу ВНД. Встановлено, що кальцієво-фосфорне відношення у крові корів достовірно не залежить від пори року, однак, різниться у тварин різних типів ВНД. Так, у тварин слабкого типу ВНД даний показник не залежно від пори року більше на 15,4–16,0 % (р < 0,05). Встановлено достовірний вплив основних характеристик коркових процесів на вміст Фосфору в крові корів. Так, залежно від пори року вміст даного елемента в крові корів СВР типу ВНД більше на 6,6–15,7 % (р < 0,001) відповідно до показників корів СН та слабкого типу ВНД.
 • Документ
  Терапевтична ефективність препарату цефтіоклин за гострого маститу у корів
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Жук, Ю.В.; Cитнік, В.А.; Саковський, В.І.
  У статті наведено результати власних досліджень щодо вивчення терапевтичної ефективності застосування препарату Цефтіоклин за гострого гнійно-катарального маститу у корів. Проведений аналіз поширення маститу у дослідному господарстві показав, що захворюваність корів маститом становила 39,0 % від загальної кількості обстежених корів. Водночас клінічну форму маститу діагностовано у 13,0 % тварин. Слід зауважити, що серед клінічних форм маститу, гнійно-катаральний – діагностували у 39,7 % корів. Встановлено, що за комплексного застосування препаратів Цефтіоклин і Фос-Бевіт за лікування корів за гострого гнійно- катарального маститу, зникнення клінічних ознак і змін в секреті молочної залози відбувались в середньому через 4,1 ± 0,2 доби. Негативну реакція за лабораторного дослідженя секрету з молочної залози корів другої дослідної групи з реактиву Profilac Reagent N було відмічено в середньому через 5,0 ± 0,3 діб від початку лікування, що на 1,9 доби менше порівняно з монотарапією.
 • Документ
  Макроструктура стравохідного мигдалика вакцинованих курей
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Дишлюк, Н.В.
  Досліджували макроструктуру стравохідного мигдалика курей кросу Шевер 579 у віковому аспекті (від добового і до 3- річного віку). У добовому віці курей вакцинували проти хвороби Марека та інфекційного бронхіту, а в 12-, 30-, 80- і 100-добовому віці була проведена їх ревакцинація проти інфекційного бронхіту. Під час виконання роботи використовували загальноприйняті макроскопічні методи морфологічних досліджень. Макроскопічно стравохідний мигдалик стає помітним у 10- добовому віці курей. Він має вигляд тонкої кільцеподібної смужки білувато-рожевого кольору. З 15-добового віку складчастість слизової оболонки цієї ділянки поглиблюється, колір стравохідного мигдалика змінюється на блідо-жовтуватий. Його поверхня стає горбистою і добре виражена у птиці старшого віку. Лінійні проміри стравохідного мигдалика змінюються із збільшенням віку курей. Максимальних значень показники його довжини і ширини досягають у 120-добової птиці (відповідно 27,83 ± 0,87 мм і 6,63 ± 0,51 мм), після чого показник довжини залишається майже незмінним, а ширини – зменшується і мінімального значення набуває у 3-річному віці (4,80 ± 0,60 мм).
 • Документ
  Вітамінний склад м’яса равликів
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Данілова, І.С.
  Актуальність даної роботи полягає у тому, що вітаміни є незамінними факторами живлення для людей і в той же час не є такими для тварин деяких видів. За відсутності вітамінів в організмі розвиваються гіповітамінози, причиною яких можуть бути екзогенні, ендогенні та змішані фактори. В умовах сьогодення делікатесом вважається м’ясо харчових равликів, а його вітамінний склад взагалі не вивчене питання. Тому питання наявності вітамінів у м’ясі харчових равликів, яке є в умовах сьогодення делікатесом, залишається не розв'язаним. Таким чином, нами було поставлено за мету дослідити наявність вітамінів у м’ясі харчових равликів Helix аspersa maxima, Helix aspersa muller, та Helix pomatiа та визначити точну кількість кожного з них. В даній роботі використовувалися методики, які детально наведені в ГОСТ 30627.5-98, ГОСТ 30627.6-98, ГОСТ 30627.4-98, ГОСТ 30627.3-98, ГОСТ 30627.1-98. Нами встановлено, що найбільш збагачений вітамінами, які нам вдалося дослідити (це В1, В2, В3(РР), В9, С, А, Е), є зразок №1 з м’яса равликів Helix aspersa maxima, які вирощувалися в умовах фермерського господарства «РАВЛИК 2016». З усіх вітамінів м’ясо равликів Helix aspersa maxima найбільш збагачене альфатокоферолом та ніацином – 4,2:2,47 мг / 100г відповідно. Стосовно двох останніх зразків, то найбільше альфатокоферолу міститься у зразку №2 – 3,7 мг / 100г, а 2,4 мг / 100г міститься ніацину у м’ясі равликів H.potatia. Слід відмітити, що аскорбінова кислота у м’ясі всіх дослідних равликів взагалі відсутня. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що у равликів видів Helix аspersa maxima, Helix aspersa muller, Helix pomatiа містяться вітаміни В1, В2, В3(РР), В9, А, Е. І найбільш за все вітамінів Е та В3(РР) у м’ясі равликів Helix аspersa maxima, що становлять відповідно 4,2:2,47 мг / 100г. Перспектива наших подальших досліджень стосується уточнення вітамінного складу вареного м'яса равликів Helix аspersa maxima, Helix aspersa muller, Helix pomatiа та проведення аналізу отриманих результатів.
 • Документ
  Типи мікроядер у клітинах зябер малька райдужної форелі під час формування мікробіоценозу біофільтра УЗВ
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Гриневич, Н.Є.; Кухтин, М.Д.; Семанюк, Н.В.; Присяжнюк, Н.М.
  Хронічна дія несприятливих чинників на організм призводить до порушень цитогенетичної стабільності та накопичення хромосомних аномалій в клітинах організму. Тому доцільним є використання мікроядерного тестування, яке належить до одного з найефективніших методів і дає змогу визначити дію речовин, що виникають під час запуску біофільтра, на структуру хромосом і виявити генетичні зміни в клітинах риби. Метою роботи було дослідити утворення мікроядер у клітинах зябер малька райдужної форелі під час запуску біофільтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST. У результаті проведеного гістологічного оцінювання клітин зябер райдужної форелі було виявлено три типи мікроядер. До 1-го типу було віднесено клітини зябер малька райдужної форелі, що містили 1 мікроядро, яке знаходилося на великій відстані від основного ядра, до 2-го типу – клітини зябер, що містили 2 мікроядра, які знаходилися ближче до периферії клітин, і до 3-го типу – клітини зябер, що містили 3 і більше мікроядер. Переважна більшість клітин зябер райдужної форелі містила по 1–2 (80 %), а також зустрічалися клітини з 3 мікроядрами.
 • Документ
  Туркевич Костянтин Іванович. Перший завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Бородиня, В.І.; Лободіна, Л.С.
  Висвітлюється життєвий шлях Костянтина Івановича Туркевича – першого завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України. Біографічний матеріал подано в хронологічному порядку. Вперше, ґрунтуючись на даних фондів Державного архіву міста Києва, постала можливість документально відтворити біографію і трудову діяльність неординарної людини, неперевершеного лікаря ветеринарної медицини, практика, допитливого науковця, порядного працівника і адміністратора. З 1923 до 1951 року К. І. Туркевич працював на ветеринарному факультеті спочатку Київського ветеринарно- зоотехнічного інституту (КВЗІ), а з 1930 року – Київського ветеринарного інституту (КВІ). Він розпочинав трудову діяльність на посаді асистента кафедри оперативної хірургії, згодом працював на посаді завідувача кафедри оперативної хірургії, кафедри загальної і спеціальної хірургії і акушерства в КВЗІ. Професора К. І. Туркевича неодноразово призначали на посаду декана ветеринарного факультету, він був завідувачем навчальною частиною КВЗІ, працював на посадах заступника директора з наукової частини і завідувача відділом з вивчення хвороб великої рогатої худоби Київського науково-дослідного ветеринарного Інституту (КНДВІ), завідувача кафедри ветеринарного акушерства КВІ. Перебуваючи на різних посадах, Костянтин Іванович завжди брав активну участь у наданні допомоги виробництву, опублікував низку наукових праць.