DGlibrary - Цифрова бібліотека НУБіП України

Вітаємо Вас у Цифровій бібліотеці Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (DGlibrary)!

Цифрова бібліотека НУБіП України створена з метою:

  • надання необмеженого та безкоштовного доступу з мережі Інтернет до цифрових об’єктів з колекцій наукової бібліотеки НУБіП України та забезпечення доступу студентів, викладачів, співробітників університету, дослідників та широкому загалу;
  • створення електронних копій цінних та рідкісних друкованих видань для збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;
  • підвищення ефективної діяльності наукової бібліотеки НУБіП України шляхом формування якісно нового цифрового контенту;
  • поширення інформації про наукову бібліотеку НУБіП України серед наукової спільноти;
  • об’єднання матеріалів цифрової бібліотеки з національним репозитарієм України;

Для розміщення публікацій в Цифровій бібліотеці потрібно:

Корисні посилання:

 

Нові надходження

Документ
Територіальні громади: механізми забезпечення стійкості
(НУБіП України, 2024) Грищенко Ірина Миколаївна; Горбата Людмила Петрівна
Протистояння України проти російської агресії вимагає стійкості територіальних громад до загроз будь-якого походження та характеру (безпекових, економічних, технологічних, соціальних, екологічних тощо). Формування та реалізація ефективних механізмів забезпечення стійкості територіальних громад можливі лише за умови комплексного підходу, спрямованого на стале функціонування держави під час та після кризи й швидке відновлення до оптимального стану за визначених умов рівня рівноваги. У монографії досліджені теоретичні та практичні аспекти механізмів забезпечення стійкості територіальних громад в умовах дії правового режиму воєнного стану та повоєнної відбудови. Монографія підготовлена для експертів, науковців та практиків, здобувачів вищої освіти, фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, представників громадських інституцій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення стійкості територіальних громад. Видання також може бути корисним під час розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть управлінські процеси на рівні територіальних громад; ухвалення управлінських рішень щодо забезпечення стійкості та подальшого розвитку територіальних громад.