DGlibrary - Цифрова бібліотека НУБіП України

Вітаємо Вас у Цифровій бібліотеці Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (DGlibrary)!

Цифрова бібліотека НУБіП України створена з метою:

  • надання необмеженого та безкоштовного доступу з мережі Інтернет до цифрових об’єктів з колекцій наукової бібліотеки НУБіП України та забезпечення доступу студентів, викладачів, співробітників університету, дослідників та широкому загалу;
  • створення електронних копій цінних та рідкісних друкованих видань для збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;
  • підвищення ефективної діяльності наукової бібліотеки НУБіП України шляхом формування якісно нового цифрового контенту;
  • поширення інформації про наукову бібліотеку НУБіП України серед наукової спільноти;
  • об’єднання матеріалів цифрової бібліотеки з національним репозитарієм України;

Для розміщення публікацій в Цифровій бібліотеці потрібно:

Корисні посилання:

 

Нові надходження

Документ
Фенольні профілі генеративних та вегетативних органів сорго та їх алелопатична дія
(2023) Завгородня С.В.; Терещенко І.С.; Сторожик Л.І.