DGlibrary - Цифрова бібліотека НУБіП України

Вітаємо Вас у Цифровій бібліотеці Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (DGlibrary)!

Цифрова бібліотека НУБіП України створена з метою:

  • надання необмеженого та безкоштовного доступу з мережі Інтернет до цифрових об’єктів з колекцій наукової бібліотеки НУБіП України та забезпечення доступу студентів, викладачів, співробітників університету, дослідників та широкому загалу;
  • створення електронних копій цінних та рідкісних друкованих видань для збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;
  • підвищення ефективної діяльності наукової бібліотеки НУБіП України шляхом формування якісно нового цифрового контенту;
  • поширення інформації про наукову бібліотеку НУБіП України серед наукової спільноти;
  • об’єднання матеріалів цифрової бібліотеки з національним репозитарієм України;

Для розміщення публікацій в Цифровій бібліотеці потрібно:

Корисні посилання:

 

Нові надходження

Документ
Handbook to the subject: “Storage and processing technologies of crop products” for the students’ Training direction “Agronomy”
(Centre of information technologies, 2023) Gunko Sergiy Mycolayovich
Handbook to the subject: “Storage and processing technologies of crop products” for the students’ training direction “Agronomy”. Handbook include theory and methodologies of grain quality determination. These Handbook contain requirements of standards to grain different crops quality and included the list of references.
Документ
Господарський процес
(Видавничий центр НУБіП України, 2023) Світличний, Олександр Петрович
У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням внесених змін господарського процесуального законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. У цьому виданні узагальнено низку питань, що висвітлені в науковій та навчальній літературі з господарського процесуального права. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників
Документ
Первинна продукція деревостанів Східного Полісся України
(ЦП "Компрінт", 2023) Матушевич Любов Миколаївна
У монографії представлено теоретичні й прикладні аспекти оцінювання первинної продукції дерев і деревостанів та її динаміки для основних лісотвірних видів у Східному Поліссі України. Алгоритми оцінювання первинної продукції компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів. Одержано систему математичних моделей та розроблено нормативно-інформаційне забезпечення оцінки первинної продукції компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів сосни звичайної, берези повислої та дуба звичайного. Отримано інформаційно-довідкові дані фракційного складу надземної фітомаси, її щільності й депонованого вуглецю для хвойних, твердолистяних, м’яколистяних лісів лісогосподарських підприємств Східного Полісся України. Розраховано первинну продукцію фітомаси, вуглецю та киснепродуктивність насаджень регіону досліджень. Запропоновано метод обміру та оцінювання первинної продукції гілок крони дерев. Опрацьовано методику оцінки індексу площі листкової поверхні деревостанів. Визначено індекс площі листкової поверхні для соснових, березових і дубових деревостанів Східного Полісся України. Монографія розрахована на фахівців лісового господарства та охорони природи, науковців, аспірантів та студентів лісогосподарських, економічних, екологічних і біологічних факультетів університетів.
Документ
Наукові та практичні основи використання інбридингу у м’ясному скотарстві
(ЦП "Компрінт", 2023) Носевич Дмитро Костянтинович; Крук О.П; Угнівенко Анатолій Миколайович; Колісник Олександр Іванович
У монографії систематизовано дані власні і із джерел літератури щодо використання інбридингу у спеціалізованому м’ясному скотарстві. Розкрито значення його для створення порід великої рогатої худоби та їх структурних одиниць. Охарактеризовано особливості геномного інбридингу. Запропоновано методи зниження інбредної депресії за використання інтер’єру та екстер’єру. Призначена, як додаткова література для підготовки студентів, аспірантів і докторантів під час освоєння дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Документ
Ветеринарна онкологія
(Видавничий центр НУБіП України, 2023) Мазуркевич, Анатолiй Йосипович; Малюк, Микола Олексійович; Куліда, Марія Анатоліївна; Кладницька, Лариса Володимирівна; Величко, Сергій Миколайович
Навчальний посібник для самостійного опрацювання навчального мате- ріалу з програми вибіркової навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія». Включає відомості про закономірності виникнення та росту доброякісних і злоякісних пухлин залежно від причини та умов їхнього виникнення, а також виду тварин; методи діагностики та стратегія лікування тварин на прикладах окремих видів пухлин