Техніка та енергетика / Machinery & Energetics - 2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 157
 • Документ
  Рішення завдання розпізнавання сполучень дефектів агрегатів зернозбрального комбайна на основі ШНМ
  (НУБіП України, 2018) Калініченко, Д.Ю.; Роговський, І.Л.
  В основі технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів за технічним станом лежить технічний контроль, за допомогою якого проводять безперервний або періодичний контроль параметрів технічного стану, що характеризують поточний фактичний стан вузлів, механізмів чи агрегатів. Прогнозування виконують при безперервному контролі для визначення наробітку, протягом якого збережеться працездатний стан, а при періодичному контролі – для визначення моменту часу наступного контролю. Процес технічного контролю несправностей складається з виявлення та локалізації дефектів у системі зернозбиральних комбайнів. Одним з прикладів є система технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, де потрібна висока надійність і працездатність, низький рівень викидів, крім того, технічний контроль сприяє підвищенню ефективності ТО зернозбиральних комбайнів
 • Документ
  Загальні положення структурної схеми АРМ оператора-діагноста зернозбирального комбайна
  (НУБіП України, 2018) Калініченко, Д.Ю.; Роговський, І.Л.
  В основі технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів за технічним станом лежить технічний контроль, за допомогою якого проводять безперервний або періодичний контроль параметрів технічного стану, що характеризують поточний фактичний стан вузлів, механізмів чи агрегатів. Прогнозування виконують при безперервному контролі для визначення наробітку, протягом якого збережеться працездатний стан, а при періодичному контролі – для визначення моменту часу наступного контролю. Процес технічного контролю несправностей складається з виявлення та локалізації дефектів у системі зернозбиральних комбайнів. Одним з прикладів є система технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, де потрібна висока надійність і працездатність, низький рівень викидів, крім того, технічний контроль сприяє підвищенню ефективності ТО зернозбиральних комбайнів.
 • Документ
  Визначення умов для самоочищення шнекового робочого органу кормоприготувального агрегату
  (НУБіП України, 2018) Хмельовський, В.С.
  На сучасному етапі розвитку тваринництва, як в світовій практиці, так і в Україні все більшого розповсюдження набувають комбіновані кормоприготувальні агрегати для приготування кормів, які поєднують виконання операцій подрібнення і змішування, а також забезпечують доставку і дозоване роздавання кормів. Їх позитивними ознаками є мобільність, простота конструкції та економічність. Все це викликає значну зацікавленість в цих машинах у спеціалістів господарств з розвинутим тваринництвом різної форми власності.
 • Документ
  Дослідження характеристик автотранспортного двигуна 6ГЧН 13/14 з наддувом і розподіленою подачею газу
  (НУБіП України, 2018) Манойло, В.М.
  В роботі наведені результати експериментальних досліджень автотранспортного двигуна 6ГЧН13/14 (6-ициліндровий, газовий, чотирьохтактний, з наддувом двигун, діаметром циліндра 130 мм і ходом поршня 140 мм), обладнаний газотурбінним наддувом і електронною розподіленою подачею газу. Мета дослідження – перевірка адекватності заявлених характеристик системи управління з розподільною подачею газу безпосередньо на об'єкті управління; оцінка впливу параметрів роботи системи управління з розподільною подачею газу на індикаторні показники двигуна. Апробація системи управління з розподіленою подачею газу виконувалась на випробувальному стенді для дослідження робочого процесу газового двигуна 6ГЧН 13/14, який оснащений іскровою системою запалювання високої енергії і газотурбінним наддувом. Стенд обладнаний вимірювальним комплексом. Ефективність системи управління з розподільною подачею газу по відношенню до класичної системи живлення оцінювалася шляхом порівняння індикаторних показників робочого процесу.
 • Документ
  Методика дослідження впливу вологості насіння соняшника на раціональну швидкість повітряного потоку в пневмогравітаційному сепараторі
  (НУБіП України, 2018) Кюрчев, С.В.
  В даній статі обумовлена актуальність теми дослідження та значимість збільшення врожайності соняшника для України. Розроблена методика дослідження впливу вологості насіння соняшника на якість сепарації пневмогравітаційним сепаратором розробленим в попередніх дослідженнях. Приведена методика дозволяє визначити раціональну швидкість повітряного потоку всередині аспіраційного каналу розробленого сепаратора. Представлені результати дослідження, які показали, що розроблений пневмогравітаційний сепаратор здатний проводити розподіл насіння соняшника з вологістю до 15%. Також було проведене дослідження впливу повітря на сепарацію насіння соняшника при температурі до 50°С, так як саме цю температуру використовують для просушування насіння соняшника. Отримані результати показали, що значного покращення сепарації насіння не відбувається. Тому, використовувати розроблений сепаратор в якості додаткової просушки насіння соняшника неможливо.
 • Документ
  Навігайціні системи в технологіях точного землеробства
  (НУБіП України, 2018) Вечера, О.М.; Роговський, І.Л.; Пастушенко, С.І.
  Проведено аналіз сучасного стану використання навігаційних систем в технологіях точного землеробства для зменшення витрат та ефективного використання сільськогосподарської техніки.
 • Документ
  Експериментальне дослідження коливань робочих органів культиватора на пружній стійці
  (НУБіП України, 2018) Алфьоров, О.І.; Антощенков, Р.В.; Юр’єва, Г.П.
  В статті розглянуто лабораторне експериментальне дослідження коливань S-образної стійки з метою визначення основних параметрів процесу рихлення ґрунту. Дослідження проводилось при різних швидкостях руху агрегату, змінювалась глибина входження стійки з робочим органом в ґрунт, були використані два типи робочих органів (лап) – двостороння оборотна плоска лапа та стрільчата лапа.
 • Документ
  Experimental studies method of controlled gravitational leakage of grain materials from physical model of dump hopper
  (НУБіП України, 2018) Shymko, L.S.
  In the article, for the purpose substantiate the parameters and operating modes of the harvester`s unloading devices, the method of experimental studies of controlled gravitational leakage from the dump hopper and its physical model is proposed. The peculiarity of the program for the study of free-flowing material`s leakage involves three stages, which include a joint common goal, individual experiments, the execution of which ensures the verification and, if necessary, the correction of the theoretical provisions, considerations and conclusions on improving the efficiency of the production process of harvesting grain crops. The research consisted of: the original experiment (the establishment of mechanical and technological properties of the working grain material of the main crops); modelling (construction and verification of the dump hopper`s physical model); the main experiment (studying the movement of grain from the dump hopper).
 • Документ
  Впровадження технологічної лінії виробництва паливних гранул із відходів деревообробки і меблевого виробництва на ПП "Малинська меблева фабрика"
  (НУБіП України, 2018) Поліщук, В.М.; Науменко, В.О.; Науменко, О.В.
  Щомісяця на ПП "Малинська меблева фабрика" переробляється 750 т деревної сировини, після переробки якої отримується 592 т відходів. Донедавна лише 274 т можна було використати для переробки в паливні гранули, а 318 т внаслідок високої вологості, наявності золоутворюючих домішок, домішок клею, були для цього непридатні. За рахунок впровадження нової технологічної лінії виробництва паливних гранул із відходів деревообробки і меблевого виробництва, яка складається із цеху подрібнення, сушильної установки, накопичувальних та проміжного бункерів, дробарки кінцевого дроблення, грануляторів, просіювача, охолоджувача та затарювальної машини, вдалось звільнити деревну сировину від кори та використовувати сирі деревні відходи. Внаслідок цього кількість відходів, придатних для виробництва паливних гранул, збільшилась до 525 т/міс. В лінії виробництва паливних гранул використовуються чотири здвоєні гранулятори власної конструкції продуктивністю по 500 кг/год. з кільцевою матрицею розрахунковим діаметром 152 мм і одним роликом діаметром 88 мм. Розрахункова робоча частота обертання матриці становить 315 об/хв. Для привода гранулятора застосований мотор-редуктор МР1-315 з електродвигуном потужністю 30 кВт
 • Документ
  Аналіз дендрофлори в ландшафтному дизайні старовинного парку селища Немішаєве
  (НУБіП України, 2018) Кузьмінець, М.П.; Дубовенко, Ю.І.; Патока, В.В.; Кузьмінець, О.М.
  Зроблено комплексний дендрологічний аналіз липового парку в селищі Немішаєве. Дендрофлора парку включає 36 видів та 5 декоративних форм рослин з 22 родів, 13 родин. Провідні родини Rosaceae (6 видів), Tiliaceae (2), Aceraceae, Caprifoliaceae, Pinaceae (по 4 види). Провідні роди Tilia (5 видів), Acer та Ulmus (по 4 види). Кількісно переважають Celtis occidentalis L. (14,7%), Philadelphus pubescens Loisel. (14,1%), 13 видів представлені 1 рослиною. У парку є ex situ 5 екз. 3 видів, які підлягають охороні на державному і міжнародному рівні. У парку зростає 42 дерева 10 порід з діаметром стовбура понад 50 см. Найбільші розміри стовбура у Tilia platyphyllos (84 см Tilia cordata (64 см), Quercus robur (57 см). Аналіз дендрофлори свідчить про цінність парку, як об’єкту природно-заповідного фонду України.
 • Документ
  Особливості експлуатації і ремонту заглиблювальних елетронасосів типу ЕЦВ
  (НУБіП України, 2018) Ружило, З.В.; Остапенко, Р.М.; Дудчак, Т.В.
  Приведені результати досліджень зносостійкості радіальних підшипників ковзання заглиблювальних насосів, розроблена технологія їх відновлення, визначені найбільш характерні відмови заглиблювальних насосів, виробництву рекомендовані ремонтні розміри радіальних підшипників.
 • Документ
  Decision constructive-technically tasks in conditions of deformation of tasks maintenance
  (НУБіП України, 2018) Berezova, L.V.
  Tasks, questions and practical tasks is an effective didactic way, which makes active creative activity of the person. The constructive thinking carried out at the decision of creative tasks is considered. Analyses of creative technical thinking development and the peculiarities of the constructive-technical tasks solving are given. The creative thinking is a search and opening something new, for creative work, it is necessary to own ability independently and critically to think. On the basis of the main ways, methods of the solution strategy of the task solution is formed. Transformation of the solution strategy of the constructive-technical tasks with use of complications is considered.
 • Документ
  Resonant methods for electric power transmission and application
  (НУБіП України, 2018) Strebkov, D.S.; Nekrasov, A.I.; Nekrasov, A.A.
  The methods and apparatus for the resonant system of electric power transmission for stationary consumers and mobile electric transport are considered. Substantiation of wireless electric power transmission using on electroconductive channels created by electron beams, laser and microwave radiation is given.
 • Документ
  Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum
  (НУБіП України, 2018) Loveykin, V.S.; Loveykin, J. V.; Tkachuk, L.B.
  The oscillations of the structural elements, the drive mechanism and the traction body are minimized by optimizing the movement modes of the grain elevator during transient processes, which made it possible to increase its efficiency. Based on the chosen dynamic model, a mathematical model was created using the d'Alamber’s principle. The optimization process of the start-up mode of the bucket elevator was considered by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum. Found laws of motion for working branch, the tensioning drum and the drive drum which correspond to the optimal mode of movement of the bucket elevator.
 • Документ
  Realization of optimum mode of movement of roller forming installation on acceleration of fourth order
  (НУБіП України, 2018) Loveykin, V.S.; Pochka, K.I.
  For the purpose of increase in reliability and durability of roller forming installation the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order is calculated. Kinematic characteristics of the forming cart at the optimum mode of the movement on acceleration of the fourth order are calculated. The design of roller forming installation with the drive from the high-moment step engine which is built in the rolling rollers of the forming cart is offered and provides the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order. Use in installation of the specified driving mechanism leads to improvement of quality of a surface to the processed concrete mix, reduction of dynamic loadings in elements of the driving mechanism, to disappearance of excess destructive loads of a frame design and, respectively, to increase in reliability and durability of installation in general.
 • Документ
  Synthesis of synthetic regulators for sugar production automated control system
  (НУБіП України, 2018) Lysenko, V.P.; Sych, M.A.; Komarchuk, D.S.
  To solve the problem of sugar plant technological complex efficient control basing upon the method of analytical construction of aggregate regulators it is necessary to determine the optimal parameters values. As input data time series of technological variables of sugar production are used. To investigate the efficiency of the developed automated synergistic control system, simulation modeling was performed by comparing the functioning of the developed system with the traditional schemes.
 • Документ
  Methods of rationalization of energy resources during work with operating system
  (НУБіП України, 2018) Golopura, S.M.; Sinenko, B.V.
  In our time, computer systems have become an integral part of any highly skilled workflow. They spend kilowatt of electricity on millions of mathematical operations, which, in turn, determine the software functionality and are responsible for the result of any work. The article considers the numerical efficiency and expediency of using the economical operating mode of the "Windows 7 Unlimited" operating system of 64-bit type. Numerical data, on the basis of which the coefficients given in the work were calculated, were obtained with the help of the energy efficiency monitoring software Joulemeter 1.2 (licensed product of the Microsoft software laboratory). The main task of the work is to bring exact percentages of savings on the example of a particular computer and the work package of office software programs Microsoft Office 2010, which includes programs: Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint – and browsers Google Chrome and Internet Explorer with different performance.
 • Документ
  Analysis of technological process efficiency of sugar beet cultivation based on simulation method
  (НУБіП України, 2018) Volokha, M. P.
  The paper considers the technological process of sugar beets cultivation as a single object of modeling. The aim is to investigate the interrelation of separate technological operations and evaluate the technological efficiency of the beet cultivation. The study of technological processes based on the simulation allows us to investigate interconnections, to highlight technical and economic indicators, to evaluate the impact on profitability, to determine the directions of development and ways to improve the technical and technological basis of the beet production industry.
 • Документ
  Physical and chemical parameters of chops model compositions with using of flax seed
  (НУБіП України, 2018) Veretynska, I.A.; Sukhenko, Yu.G.; Slobodyanyuk, N.M.
  Physical and chemical parameters of chops model compositions using flax seeds was studied. Found that using of flax seeds in the chops model compositions in the amount of 5% promotes the waterretaining capacity, therefore, the texture and richness of products are improved.
 • Документ
  Деякі аспекти інформаційного забезпечення роботоздатності складної сільськогосподарської техніки
  (НУБіП України, 2018) Новицький, А.В.; Карабиньош, С.С.
  Одним із основних напрямків технічної експлуатації складної сільськогосподарської техніки є її ефективне функціонування на основі сучасних технологій забезпечення надійності із застосуванням засобів контролю параметрів їх технічного стану. В складних сільськогосподарських машинах передбачається автономне обладнання, яке за допомогою відповідних датчиків інформує про реальний стан системи та передає інформацію на пульт керування. Інформація про технічний стан техніки важливий для оцінки досягнутого рівня її надійності та прийняття рішень, з одного боку щодо її підвищення при проектуванні та виробництві, а з іншого боку ‒ для забезпечення працездатного стану в процесі експлуатації.