Розвиток теоретичних основ збереження генофонду сільськогосподарських тварин у науковому спадку професора М.А. Кравченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті показано, що збереження біорізноманіття є однією із глобальних проблем сучасності, яка позначилася поширенням обмеженої кількості комерційних високопродуктивних порід, зменшенням поголів’я аборигенних і місцевих порід, які володіють цінними генетичними комплексами. Мета дослідження – узагальнити теоретичні і методологічні підходи, запропоновані професором М.А. Кравченком до вирішення проблеми збереження генофонду порід, окреслити перспективи їхнього використання на сучасному етапі розвитку тваринництва. Дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових, структурно-функціональних та історичних методів. Джерельну базу дослідження складають опубліковані і неопубліковані матеріали, архівні документи. Доведено пріоритет М.А. Кравченка в розробленні основ селекційно-племінного вдосконалення однієї із найбільш поширених в Україні минулого століття порід великої рогатої худоби – симентальської, що ґрунтувалися на запровадженні системи лінійного розведення і генеалогічного аналізу племінних стад, ефективних методів оцінки племінної цінності тварин, спрямованого вирощування молодняка, використанні особин з рекордною продуктивністю. Узагальнено запропоновані ученим схеми селекції білоголової української породи, спрямовані на зростання її продуктивного потенціалу та життєздатності. Розглянуто внесок М.А. Кравченка в розроблення програми зі створення галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні, виведення вітчизняних спеціалізованих м’ясних порід і типів.

Опис

Ключові слова

тваринництво, велика рогата худоба, племінна справа, порода сільськогосподарських тварин, збереження генофонду

Бібліографічний опис

Ковтун С.І., Бородай І.С. Розвиток теоретичних основ збереження генофонду сільськогосподарських тварин у науковому спадку професора М.А. Кравченка / С.І. Ковтун, І.С. Бородай // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 29-35