Методика застосування сучасних теорій при дослідженні вібраційних процесів у галузі механізації буряківництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

вібраційні процеси у галузі механізації буряківництва, механізація буряківництва, буряківництво

Бібліографічний опис

Методика застосування сучасних теорій при дослідженні вібраційних процесів у галузі механізації буряківництва / Головач І.В. // Збірник тез доповідей ХX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн : збірник тез доповідей : 19-20 березня 2020 року / ред. кол.: З. В. Ружило [та ін.]. - К. : , 2020. – С. 31-33