Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки», 28-29 квітня 2021 р.

Анотація

У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних науковців. У наукових матеріалах висвітлено питання, що стосуються актуальних проблем сучасних технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки плодоягідних культур. Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників і фахівців, які займаються сучасними питаннями науки й освіти. Відповідальність за достовірність цифрового матеріалу, фактів, цитат, власних імен, назв підприємств, організацій, установ, географічних назв та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії та не покладають на неї ніяких зобов’язань.

Опис

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою радою агробіологічного факультету (протокол № 3 від «22» квітня 2021 р.)

Ключові слова

ягідництво, управління якістю, ягідні культури, зберігання та переробка

Бібліографічний опис

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки», 28-29 квітня 2021 р. [Электронный ресурс] : тези доповідей / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Ред кол. відповід. ред. Г. І. Подпрятов ; заступ. ред. А. В. Бобер [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2021. - 97 с.