Продуктивність бройлерів залежно від умов їх вирощування у клітках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

В умовах сучасного індустріального птахівничого комплексу у порівняльному аспекті досліджено декілька варіантів збільшення обсягів виробництва м’яса бройлерів кросу «Кобб-500» за їх вирощування в 3-ярусних кліткових батареях ТББ-АВ (ВО «TEXHA», Україна). Курчат кожної групи (контрольна і 4 дослідні) садили на вирощування в 54 клітки (по 1,93 м2) цих батарей, у т. ч. 1 групи – по 40 голів, 2 гр. ‒ по 45 гол., 3 гр. ‒ по 50 гол., 4 гр. ‒ по 55 гол., 5 гр. ‒ по 56 гол. Їх вирощували до досягнення 42-добового віку. Але, на відміну від інших, частину курчат 5 групи (майже 30 %) відвантажували на забій за досягнення 31-добового віку і лише решту ‒ 42-добового. Нормативним вимогам відповідала збереженість курчат (95,1-96,2 %), маса тіла у 42-добовому віці (2718-2898 г), її приріст (63,9-68,2 г / доба), забезпеченість площею (345-495 см² / гол.). Проте, навантаження на підлогову решітку кліток в усіх групах, за винятком п’ятої (5 гр.), перевищувало граничну межу (110 кг). Зокрема, у 2-4 дослідних групах це перевищення становило 11,7-32,1 кг, або 10,6-29,2 %. Проаналізовано 2 способи запобігання цьому недоліку. Перший із них пов'язаний зі скороченням терміну вирощування курчат на м'ясо до досягнення 35-40-добового віку залежно від їх маси і щільності утримання, що спричиняє ряд технологічних незручностей. За другим, більш технологічним способом, курчат вирощують до заздалегідь передбаченого віку (38 чи 42-добового), але певну їх кількість із кожної клітки відвантажують на забій за досягнення 31-добового віку. Це удосконалення класичної кліткової технології вирощування бройлерів забезпечує збільшення на 24,2 % обсягів виробництва м’яса за безумовного дотримання нормативних вимог щодо щільності утримання та навантаження на підлогову решітку кліток

Опис

Ключові слова

вирощування бройлерів, кліткова технологія, підлогова решітка, птахівництво, удосконалення технології, щільність утримання

Бібліографічний опис

Сахацький М.І., Абдуллаєва Е.С. Продуктивність бройлерів залежно від умов їх вирощування у клітках / М.І. Сахацький, Е.С. Абдуллаєва // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 63-71