Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура » (23-25 квітня 2020 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

В збірнику представлені тези доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів і докторантів учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура».

Опис

Збірник тез рекомендовано до друку рішенням науково-технічної ради НДІ техніки і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

автомобілі, автомобільний транспорт, інфраструктура

Бібліографічний опис

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура » (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 234 с.