Стан фотосинтетичного апарату та зимостійкість безепікотильних озимих злаків залежно від удобрення та норм висіву

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Стан фотосинтетичного апарату та зимостійкість безепікотильних озимих злаків залежно від удобрення та норм висіву / М.Я. Дмитришак, С. Матущенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 37-38