Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів

Анотація

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами IІ Міжнародного науково-практичного семінару від 18 березня 2021 року «Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів», присвяченого 70-річчю економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, який відбувся на кафедрі глобальної економіки

Опис

Ключові слова

аквакультура, рибне господарство, водні біоресурси, глобальна економіка

Бібліографічний опис

Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів : збірник тез доповідей IІ Міжнародного науково-практичного семінару / уклад. А. Д. Діброва [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2021. - 56 с.