Досвід оцінки та забезпечення надійності підшипникового вузла турбокомпресора дизеля на етапі проектування

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Досвід оцінки та забезпечення надійності підшипникового вузла турбокомпресора дизеля на етапі проектування / А. В. Новицький, О. П. Красновський// Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р. - К. : 2020. – С. 180-181.