Особливості процесу діагностики п’єзофорсунок BOSCH системи COMMON RAIL

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

технічний сервіс автомобільного транспорту, транспортні системи, автотранспортна галузь

Бібліографічний опис

Особливості процесу діагностики п’єзофорсунок BOSCH системи COMMON RAIL / Прищепа С.О. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 128 - 130