Інволюція матки корів після отелення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Подано результати генетичного та асоціативного аналізу однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) генів LEP g.3469 T > C, LEP g.2845 A > T, LEP g.3996 T > C, СTSF g.22 C ≤ G, проведеного на свинях великої білої породи української селекції. У досліджуваній групі тварин гени LEP і CTSF характеризувалися поліморфізмом за трьома з чотирьох проаналізованих SNP; SNP LEP g.3996 T > C в досліджуваній групі виявився не поліморфним, спостерігався лише алель T. Досліджено асоціації однонуклеотидних поліморфізмів з параметрами якості м’яса і сала свиней. Встановлено, що SNP LEP g.3469 T > C впливає на вміст протеїну, втрати вологи в м’яса за термічної обробки, а також на вміст вологи у хребтовому салі; SNP LEP g.2845 A > T асоційований з вологоутримуючою здатністю м’яса, вмістом внутрішньом’язового жиру та рівнем вологи у салі; SNP СTSF g.22 C ≤ G має зв’язок з показниками вмісту жиру та кальцію в м’ясі. Спостерігаються тенденції щодо впливу: SNP LEP g.3469 T > C на ніжність м’яса (р = 0,06), вміст жиру (р = 0,07); SNP СTSF g.22 C ≤ G – на рівень загальної вологи м’яса (р = 0,07), на вміст протеїну в м’ясі (p = 0,07); SNP LEP g.2845 A > T – на показник енергетичної цінності (р = 0,08) та вміст протеїну (р = 0,08) в м’ясі.

Опис

Ключові слова

свині, маркер-асоційована селекція, ген лептину, ген катепсину F, поліморфізм, однонуклеотидний поліморфізм, якість м`яса

Бібліографічний опис

Олійниченко Є.К., Баньковська І.Б., Балацький В.М., Почерняєв К.Ф., Буслик Т.В., Ільченко М.О. Інволюція матки корів після отелення / Є.К. Олійниченко, І.Б. Баньковська, В.М. Балацький, К.Ф. Почерняєв, Т.В. Буслик, М.О. Ільченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 38-50