Вплив величини натягу в спряженні підшипник-вал на зміну радіального та осьового зазорів у підшипнику

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
підшипник, підшипник-вал
Бібліографічний опис
Вплив величини натягу в спряженні підшипник-вал на зміну радіального та осьового зазорів у підшипнику / B. І. Рис // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 251-253