Вплив величини натягу в спряженні підшипник-вал на зміну радіального та осьового зазорів у підшипнику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

підшипник, підшипник-вал

Бібліографічний опис

Вплив величини натягу в спряженні підшипник-вал на зміну радіального та осьового зазорів у підшипнику / B. І. Рис // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 251-253