Сучасний стан та захисні властивості водоохоронних насаджень вздовж р. Горинь у межах діяльності ДП «Дубровицьке ЛГ»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сучасний стан та захисні властивості водоохоронних насаджень вздовж р. Горинь у межах діяльності ДП «Дубровицьке ЛГ» / П.В. Юрчук//Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій) 6-8 листопада 2019 р. - К. : 2019. – С. 196-197.