Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичної роботи з дисципліни «Математичні задачі в енергетиці»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-практичної роботи з дисципліни «Математичні задачі в енергетиці» для підготовки фахівців РВО "Перший (бакалаврський)" Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціалізація Електротехніка та електротехнології

Опис

Ключові слова

математичні задачі в енергетиці

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичної роботи з дисципліни «Математичні задачі в енергетиці» : методичні вказівки / уклад.: О.В. Гай, А.П. Нікіфоров. - К. : , 2022. - 268 с.