Оцінка гетерозису у помісних цьоголіток за схрещування внутрішньопорідних типів коропа

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

На поточному етапі науково-дослідної роботи з оцінки комбінаційної спроможності щодо прояву ефекту гетерозису проводилась комплексна оцінка помісей від схрещування коропів лебединської заводської лінії малолускатого внутрішньопорідного типу з нивківським лускатим коропом у віці цьоголіток. За умови проведення дослідів з порівняльної оцінки коропів різного походження особливо важливо скоротити до мінімуму прояв фенотипової мінливості, оскільки ставів з ідеально ідентичними умовами вирощування практично не існує. Тому в своїй роботі для оцінки продуктивних якостей цьоголіток досліджуваних груп було використано метод загального контролю. Основним показником в рибництві, за яким доцільно оцінювати результативність вирощування, є рибопродуктивність. У випадку представлених досліджень оцінку проводили за показником відкоригованої рибопродуктивності (тобто без врахування рибопродуктивності, що була отримана за рахунок нивківського малолускатого коропа).

Опис

Ключові слова

комбінаційна здатність, гетерозис, нивківський лускатий короп, лебединський малолускатий короп, нивківський малолускатий короп, цьоголітки

Бібліографічний опис

Шишман Г.Ф., Бех В.В., Марценюк В.П., Марценюк Н.О., Пліщ Ю.О. Оцінка гетерозису у помісних цьоголіток за схрещування внутрішньопорідних типів коропа / Г.Ф. Шишман, В.В. Бех, В.П. Марценюк, Н.О. Марценюк, Ю.О. Пліщ // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 3. - С. 74-79