Вісник студентів факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України

Анотація

В збірнику представлені наукові праці студентів факультету конструювання та дизайну НУБіП України, в яких розглядаються завершені етапи розробок зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 192 «Будівництво і цивільна інженерія».

Опис

Збірник наукових праць рекомендовано до друку рішенням вченої ради факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вісник студентів факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / редколегія: З. В. Ружило (голова) [та ін.]. - Вип. 10 - К. : , 2022. - 155 с.