Ландшафтно-планувальна організація території лісопарку «Мірщина» в м. Середина-Буда Сумської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ландшафтно-планувальна організація території лісопарку «Мірщина» в м. Середина-Буда Сумської області / A. В. Безушко// Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників» (12 листопада 2020 року) - К. : 2020. – С. 18-19.