Визначення тягового опору установки для підйому грунту в залежності від кута постановки направляючих дисків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Визначення тягового опору установки для підйому грунту в залежності від кута постановки направляючих дисків / М. С. Храмов, Ю. М. Сиромятников // Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р. - К. : 2020. – С. 223-225.