Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи проектування енергетичних об'єктів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчальне видання містить лабораторні роботи та потрібні для їхвиконання теоретичні відомості, які необхідні для засвоєння студентами комплексу питань, щодо основ проектування схем з силовими електричними установками з використанням програмних комплексів та обгрунтування методики їх розрахунку.

Опис

Рекомендовано вченою радою ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України

Ключові слова

основи проектування, енергетичні об'єкти

Бібліографічний опис

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи проектування енергетичних об'єктів" спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" : методичні вказівки / уклад.: А. В. Петренко, Л. В. Мартинюк. - К. : , 2020. - 102 с.