Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників» (12 листопада 2020 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Міжнародна науково-практична конференція «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників».

Опис

Рекомендовано до друку науково-технічною радою НДІ лісівництва та декоративного садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 15 від 11 листопада 2020 р.)

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників» (12 листопада 2020 року) / Відповід. за вип. О. В. Колесніченко [та ін.]. - К. : , 2020. - 66 с.