Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників» (12 листопада 2020 року)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Міжнародна науково-практична конференція «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників».
Опис
Рекомендовано до друку науково-технічною радою НДІ лісівництва та декоративного садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 15 від 11 листопада 2020 р.)
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників» (12 листопада 2020 року) / Відповід. за вип. О. В. Колесніченко [та ін.]. - К. : , 2020. - 66 с.