До питання екологічності використання електромобілів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

автотранспортна галузь, екологічні транспортні засоби

Бібліографічний опис

До питання екологічності використання електромобілів / Ачкевич B.І., Ачкевич О.М., Кулібаба О.В. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 168 - 169