Єдине здоров’я – 2022 : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.)

Анотація

У збірнику подані результати наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру, одержані за останні роки науковцями факультету ветеринарної медицини та інших підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ України та зарубіжжя, де проводяться дослідження з біології тварин, заразної і незаразної патології тварин, гігієни та якості і безпеки продукції тваринництва.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Єдине здоров’я – 2022 : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Факультет ветеринарної медицини, НДІ Здоров’я тварин ; орг.комітет М. І. Цвіліховський [та ін.]. - К. : , 2022. - 415 с. - ISBN 978-617-8184-33-9