Wplyw zmian klimatu na rolnictwo na przykladzie

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Prowadzone od dziesi^tkow lat obserwacje elementow meteorologicznych wskazuj^ na dose istotne zmiany, ktore zachodz^ w srodowisku przyrodniczym. W Zamosciu obserwacje meteorologiczne rozpocz^to przed II wojn^ swiatow^ dokladnie 1.01.1939 r. [K^dziora 2000], ale w miar? jednorodn^ i nieprzerwan^ seri? obserwacji w Zamosciu notuje si? od 1951 roku. Analiza i zestawienie wynikow pomiarow temperatury powietrza od tego czasu wskazuje na istotne zmiany tego elementu meteorologicznego na przestrzeni ostatnich 70. lat. Szczegolnie zmiany te obserwowane s^ od lat 80. ubieglego wieku, od kiedy obserwowany jest staly wzrost temperatury powietrza. Efektem wzrostu temperatury s^ zmiany pozostalych elementow meteorologicznych oraz zmiany w prowadzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Efektem wzrostu temperatury powietrza i jednoczesnie spadku sumy opadow atmosferycznych jest pogorszenie warunkow wzrostu, rozwoju i plonowania roslin, co wymusza poszukiwanie nowych technologii uprawy, nowych odmian roslin, nowych srodkow ochrony przed chorobami i szkodnikami roslin.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Wplyw zmian klimatu na rolnictwo na przykladzie zamojszczyzny / Samborski A., Ovcharuk O. // Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика : матеріали IIІ міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 17-20