Ауксин-подібний ефект синтетичних похідних піримідину на ріст та розвиток рослин сої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ауксин-подібний ефект синтетичних похідних піримідину на ріст та розвиток рослин сої / І.В. Мінаєва, В.А. Циганкова, С.Г. Пільо, С.В. Ключко, В.С. Броварець // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 83-85