Ауксин-подібний ефект синтетичних похідних піримідину на ріст та розвиток рослин сої

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ауксин-подібний ефект синтетичних похідних піримідину на ріст та розвиток рослин сої / І.В. Мінаєва, В.А. Циганкова, С.Г. Пільо, С.В. Ключко, В.С. Броварець // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 83-85