Біорізноманіття : екологічні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Зміст навчального видання відповідає навчальній програмі дисципліни «Біорізноманіття: екологічні аспекти» для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Видання включає дослідження економічної доцільності функціонування біологічного різноманіття, яка підтверджується оцінкою ресурсів біологічного різноманіття, відповідно до методики економічної оцінки ресурсів біорізноманіття, розробленої на основі Концепції загальної економічної цінності. Особливу увагу, приділяється освоєнню нормативно-правових документів (Кодексів, Законів України, Загальнодержавній програмі збереження біорізноманіття України на 2007–2025 роки і т.п.), а також міжнародних угод, програм, конвенцій тощо.

Опис

Ключові слова

біорізноманіття, екологія

Бібліографічний опис

Біорізноманіття : екологічні аспекти : курс лекцій для здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / уклад. Л. В. Вагалюк. - К. : НУБіП України, 2022. - 160 с.