Вплив гумату калію на темп росту і виживаність стерляді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Одним із шляхів підвищення рентабельності вирощування товарної продукції рибництва є удосконалення технологічного процесу. Оптимізація годівлі риб – основний технологічний прийом інтенсифікації товарного рибництва. Удосконалення рецептів рибних кормів дає можливість зменшити кормові затрати для отримання запланованої кількості продукції і відповідно збільшити прибуток. Використання біологічно активних добавок, зокрема, солей гумінових кислот є ефективним методом підвищення продуктивних властивостей рибних кормів. У традиційному тваринництві ці кормові добавки довели свою ефективність, а в аквакультурі доцільність їх застосування ще недостатньо обґрунтована. Дослідження проведено у 2017 р. в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України. Досліджено вплив різних концентрацій добавки гумату калію в кормі на ріст і виживаність трилітків стерляді у процесі її вирощування в садках приватного підприємства «Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Бестер»» (село Трипілля, Обухівського району, Київської області). Методи досліджень – загальноприйняті у рибогосподарській науці (гідрохімічні, іхтіологічні, рибоводні).

Опис

Ключові слова

стерлядь, товарне рибництво, гумат калію, кормова добавка, комбікорм, годівля, виживаність, приріст

Бібліографічний опис

Коваленко В.О., Поліщук Н.В. Вплив гумату калію на темп росту і виживаність стерляді / В.О. Коваленко, Н.В. Поліщук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 95-102