Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Згідно з наказом МОН України від 12 травня 2015 р. № 528, Науковий вісник НУБіП України: серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук. Збірник наукових праць внесено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ (ліцензійний договір від 1 листопада 2013 р. № 666-11/2013-343), Ulrich's Periodicals Directory, USJ, AGRIS та індексується в Google Scholar, SIS, BASE, ResearchBib, MIAR.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою НУБіП України

Ключові слова

технологія, виробництво, переробка, продукція, тваринництво

Бібліографічний опис

Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / НУБіП України ; ред. кол. С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.]. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - 178 с.