Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Згідно з наказом МОН України від 12 травня 2015 р. № 528, Науковий вісник НУБіП України: серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук. Збірник наукових праць внесено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ (ліцензійний договір від 1 листопада 2013 р. № 666-11/2013-343), Ulrich's Periodicals Directory, USJ, AGRIS та індексується в Google Scholar, SIS, BASE, ResearchBib, MIAR.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою НУБіП України
Ключові слова
технологія, виробництво, переробка, продукція, тваринництво
Бібліографічний опис
Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / НУБіП України ; ред. кол. С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.]. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - 178 с.