Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізма g.22 G>C в гені катепсину F свиней різних порід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Визначено генетичну структуру порід свиней велика біла, полтавська м’ясна, велика чорна і миргородська за геном катепсину F (CTSF g.22 G>C SNP), встановлено основні популяційні параметри. В усіх породах генетичний маркер характеризувався поліморфізмом за переважання за частотою алеля g.22C. Рівень інформативності CTSF g.22 G>C SNP виявлено на оптимальному для асоціативного аналізу рівні (PIC = 0,358-0,375), що дозволяє здійснювати в досліджених субпопуляціях порід пошук зв’язків маркера з ознаками продуктивності свиней. В субпопуляції свиней великої білої породи української селекції проведено аналіз зв’язку генетичного маркера CTSF g.22 G > C SNP з показниками продуктивності тварин: віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6-7 ребра, 10 ребра, в області крижів і середньодобовим приростом маси та селекційним індексом. Встановлено тенденцію до асоціації зазначеного генетичного маркера з віком досягнення тваринами живої маси 100 кг (p = 0,07).

Опис

Ключові слова

свині, породи, SNP, генетична структура, ген катепсину F

Бібліографічний опис

Олійниченко Є.К., Вовк В.О., Буслик Т.В., Ільченко М.О., Балацький В.М. Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізма g.22 G>C в гені катепсину F свиней різних порід / Є.К. Олійниченко, В.О. Вовк, Т.В. Буслик, М.О. Ільченко, В.М. Балацький // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 21-26