Застосування засобів рухомості в інтересах підвищення мобільності медичних підрозділів силових структур України.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Застосування засобів рухомості в інтересах підвищення мобільності медичних підрозділів силових структур України. / Т.А. Андрієвська, С.В. Корнійчук, Є.В. Черненко, В.В. Гнатюк, О.І. Волков, А.П. Андрієвський // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура » (11-13 квітня 2019 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2019. – C. 14-17