Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України
Анотація
Видання містить матеріали І Міжнародної науково-практичної кон- ференції «Формування сталого землекористування: проблеми та перспек- тиви». Тематика конференції відображає комплексність, міждисциплінар- ність і багатовекторність проблем формування сталого землекористування та інноваційних підходів до їх вирішення. У доповідях учасників предста- влено технічні, організаційні, економічні, екологічні та соціальні засади забезпечення формування сталого землекористування. Матеріали збірника будуть корисними для фахівців у сфері землеус- трою, геодезії, картографії, містобудування, геоінформаційних технологій та ін.
Опис
Ключові слова
землекористування, інновації, економіка, моніторинг
Бібліографічний опис
Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 – 20 листопада 2020 р.) / НААН України, Інститут землекористування, ВГО "Спілка землевпорядників України". - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 84 с.