Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

Видання містить матеріали І Міжнародної науково-практичної кон- ференції «Формування сталого землекористування: проблеми та перспек- тиви». Тематика конференції відображає комплексність, міждисциплінар- ність і багатовекторність проблем формування сталого землекористування та інноваційних підходів до їх вирішення. У доповідях учасників предста- влено технічні, організаційні, економічні, екологічні та соціальні засади забезпечення формування сталого землекористування. Матеріали збірника будуть корисними для фахівців у сфері землеус- трою, геодезії, картографії, містобудування, геоінформаційних технологій та ін.

Опис

Ключові слова

землекористування, інновації, економіка, моніторинг

Бібліографічний опис

Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 – 20 листопада 2020 р.) / НААН України, Інститут землекористування, ВГО "Спілка землевпорядників України". - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 84 с.