Землеустрій і топографічна діяльність в умовах війни та післявоєнного відновлення і зміни клімату (GEOPOINT - 2024)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У збірці наукових праць подаються результати досліджень, присвячених ролі землевпорядкування і топографо-геодезичних та картографічних вишукувань у вирішенні проблем відбудови пошкоджених і зруйнованих російськими військами в період неоголошеної Україні війни поселень, об’єктів інфраструктури, сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, гідротехнічних, енергетичних, водогосподарських та промислових споруд, природозаповідних, історико-культурних та інших складових навколишнього середовища України. Також висвітлюються питання, повязані з дослідженням впливу змін клімату на стан і використання земельних та водних ресурсів. Для фахівців у сфері геодезії, картографії та землеустрою, екологів, географів, працівників аграрного сектору, природоохоронних установ, органів місцевого самоврядування.

Опис

Друкується за рішенням Вченої ради факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

землекористування, землеустрій, топографія, топографічна діяльність, land use, land management, topography, topographic activity, Landnutzung, Landmanagement, Topographie, topographische Aktivität

Бібліографічний опис

Землеустрій і топографічна діяльність в умовах війни та післявоєнного відновлення і зміни клімату (GEOPOINT - 2024) : збірка наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Київ, 7-10 березня 2024 р.) / наук.ред. І. П. Ковальчук. - К. : НУБіП України, 2023. - 223 с.