Комунікативний менеджмент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

комунікативний менеджмент, менеджмент, комунікаційні системи, комунікаційні моделі

Бібліографічний опис

Комунікативний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» денної форми навчання / розроб. О.С. Москвічова. - К. : НУБіП України, 2022. - 48 с.