Матеріали X Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2022", 14-15 листопада 2022 року, НУБіП України, Київ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

глобальні проблеми інформатизації, регіональні проблеми інформатизації, природокористування, суспільство, global problems of informatization, regional problems of informatization, nature management, society, Gesellschaft, Globale Probleme der Informatisierung, regionale Probleme der Informatisierung, Naturmanagement

Бібліографічний опис

Матеріали X Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2022", 14-15 листопада 2022 року, НУБіП України, Київ : збірник матеріалів конференції / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Факультет інформаційних технологій ; уклад. В. В. Харченко. - К. : НУБіП України, 2022. - 159 с.