Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві» (18-19 квітня 2019 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «КОМПРИНТ»

Анотація

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві».

Опис

Рекомендовано до друку науково-технічною радою НДІ лісівництва та декоративного садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 16 квітня 2019 р.)

Ключові слова

лісівництво, лісове і садово-паркове господарство

Бібліографічний опис

Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві» (18-19 квітня 2019 року) : тези доповідей / відповід. за вип. Р. Д. Василишин. - К. : ТОВ «ЦП» Компрінт», 2019. - 148 с.