Histological research of drones’ sperm migration in the reproductive tracts of queen bees

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The research studies sperm migration of drones labeled with fluorescent membrane probes in the reproductive system of bee uterus under various variants of its artificial introduction. It is established that individual doses of sperm of different drones when introduced into the fallopian tubes of the uterus, migrating into the spermateca are placed in layers without significant mixing. It has been found that in odd and even oviducts, sperm lose mobility. On the contrary, with the introduction of sperm into the area of the vaginal opening of the bee uterus, the sperm continue to actively move. It has been proven that during the physiological function of sperm leakage, spermateca from the various portions in the area adjacent to the family line are blotted for egg contamination. The introduction of semen into the area of the vaginal opening with a single portion of several drones helps to mix it in the process of migration in the fallopian tubes and sperm. On the contrary, with the unique introduction of fluorescent membrane probes labeled with doses of sperm of drones at certain intervals, it is possible to direct the reproductive activity of the uterus to obtain predominantly homogenous offspring of parental origin. In this case, the introduction of the sperm of different drones are placed in the spermateca of the uterus in layers, without significant mixing.

Опис

Проведено дослідження міграції сперми трутнів, маркованої флуоресцентними мембранними зондами, у статевій системі бджолиних маток за різних варіантів її штучного введення. Бджолині матки були розподілені на три групи (n = 5). Матки першої групи отримали сперму трутнів, марковану флуоресцентними мембранними зондами лише один раз, а другої та третьої – три рази. Кожна матка першої та другої групи отримала 9 мкл сперми (кількість кожної позначеної порції становила 3 мкл). Для маток третьої групи використовували іншу кількість сперми, (співвідношення: 2 мкл з зондом А, 5 мкл – зонд В і 2 мкл – з зондом С). Після того, як бджолині матки почали відкладати яйця, їх відловлювали та проводили дослідження репродуктивної системи. Отримані гістологічні зрізи досліджували під мікроскопом, описували і фотографували. Встановлено, що індивідуальні дози сперми різних трутнів за введення в яйцепроводи матки, мігруючи у спермоприймач розміщуються пошарово без суттєвого змішування. З’ясовано, що в непарному та парних яйцепроводах сперматозоїди втрачають рухливість. Навпаки, за введення сперми у зону отвору піхви бджолиної матки сперматозоїди продовжують активно рухатись. Доведено, що у процесі фізіологічної функції витоку сперми для обсіменіння яєць відбувається купажування сперматозоїдів із різних порцій у зоні, що прилягає до сім’япроводу. Введення сперми у зону отвору піхви одноразовими порціями кількох трутнів сприяє змішуванню її в процесі міграції в яйцепроводах і спермоприймачеві. Навпаки, за уособленого введення маркованих флуоресцентними мембранними зондами доз сперми трутнів через певні проміжки часу є можливість спрямовувати відтворну діяльність матки на одержання переважно однорідного потомства за батьківським походженням. За цього варіанту введення сперма різних трутнів розміщується у спермоприймачі матки пошарово, без суттєвого змішування.

Ключові слова

drones’ sperm, migrtion, queen bees, сперма трутнів, міграція, бджолина матка

Бібліографічний опис

Brovarskyi V.D. Histological research of drones’ sperm migration in the reproductive tracts of queen bees / V.D. Brovarskyi // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 12-21