Продуктивні та екстер’єрні властивості кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу «HYLA»

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті наведено результати оцінки продуктивних та екстер’єрних ознак кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу «HYLA». Встановлено значення таких селекційних ознак: жива маса, пряма довжина тулуба, обхват грудей за лопатками, ширина попереку, індекс збитості, об’єм еякуляту, багатоплідність та збереженість кроленят до відлучення. Дослідження показали, що самці батьківської форми HYLA MAX мають на 1,25 кг (р < 0,001) більшу живу масу, ніж самці прабатьківської лінії материнської форми HYLA GPC. Коефіцієнти мінливості даної ознаки в обох груп самців мали низькі значення – 8,38 і 9,68 % відповідно. Аналізуючи показники живої маси і промірів тіла самиць HYLA GPD та HYLA NG, суттєвої різниці встановлено не було. Однак, за багатоплідністю самиці материнської форми HYLA NG переважали кролематок прабатьківської лінії материнської форми HYLA GPD на 1,58 голів (р < 0,001). Встановлено достовірні кореляційні зв’язки між ознаками продуктивності та промірами тіла кролів, зокрема, у самців HYLA GPC між живою масою та шириною попереку – r=+0,654 (р < 0,001); у самців HYLA MAX між живою масою та обхватом грудей за лопатками – r=+0,708 (р < 0,001); у самиць HYLA GPD між шириною попереку і багатоплідністю – r=+0,445 (р < 0,05); у самиць HYLA NG між живою масою і збереженістю кроленят до відлучення – r = - 0,158. За результатами дослідження виявлено виразну диференціацію та спеціалізацію ліній кролів, що брали участь в створенні кросу «HYLA».

Опис

Ключові слова

кролі, крос «HYLA», прабатьківські лінії, батьківські форми, продуктивність, екстер’єр

Бібліографічний опис

Якубець Т.В., Бочков В.М., Яровий В.А. Продуктивні та екстер’єрні властивості кролів прабатьківських ліній материнської форми та батьківських форм кросу «HYLA» / Т.В. Якубець, В.М. Бочков, В.А. Яровий // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 86-94