Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (Vulpes Lаgopus) with different methods of watering

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Water quality is one of the main conditions for the normal functioning of living beings. The use of alcohol plays an important role in the commercial cultivation of farm animals. The production of clean livestock products directly depends on the sanitation and hygiene of its technological units. Therefore, the study of ecological and technological aspects of drinking farm animals is relevant and carries elements of scientific novelty.

Опис

Якість води є однією із головних умов забезпечення нормального функціонування живих істот. За промислового вирощування сільськогосподарських тварин напування відіграє важливу роль. Виробництво екологічно чистої продукції тваринництва на пряму залежить від санітарії та гігієни його технологічних ланок. Тому вивчення екологічних та технологічних аспектів напування сільськогосподарських тварин є актуальним та несе елементи наукової новизни.

Ключові слова

water quality, livestock breeding, blue fox, retention, watering, якість води, звірівництво, песець блакитний, утримання, напування

Бібліографічний опис

Shevchuk T.V., Povoznikov M.G. Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (Vulpes Lаgopus) with different methods of watering / T.V. Shevchuk, M.G. Povoznikov // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 47-60