Chewing activity of cows and acidity of rumen contents

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Studying the relationship between the size of the food particles and the acidity of the rumen contents, found that the size of the particle feed has an effect on the pH of the rumen. Analyzing the results, it should be noted that the level of acidity of the rumen content in cows with low chewing activity indicated a more acidic environment, pH ranged from 6.94 to 6.03. At the same time, animals with a higher level of chewing activity were characterized mainly by a neutral or slightly alkaline rumen contents with a pH of 6.91 to 7.75. As we see, cows, which are characterized by elevated chewing activity, were distinguished by higher values of pH of a rumen in comparison with animals, which had a lower duration of chewing. Ruminating activity of cows fed the same ration has been studied. Time of rumination was different that influenced rumen acidity (pH). Strong correlation (r = 0,57; 0,53) between rumination time and rumen pH has been discovered. It nas been proved that 24–h monitoring of rumination can serve as effective instrument of control of microbial processes in the rumen.

Опис

Вивчаючи залежність між розміром часток корму та кислотністю вмісту рубця встановили, що розміри часток корму мають вплив на рН рубця. Аналізуючи отримані результати, слід відзначити, що рівень кислотності вмісту рубця корів з низьким рівнем жувальної активності характеризувався більш кислим середовищем і показник рН коливався від 6,94 до 6,03. У той же час, тварини з вищим рівнем жувальної активності вирізнялися переважно нейтральним або дещо залуженим середовищем вмісту рубця з рівнем рН від 6,91 до 7,75. Як бачимо, корови, які характеризувалися підвищеною жувальною активністю, вирізнялися вищими значеннями pH вмісту рубця у порівнянні з тваринами, які мали меншу тривалість жуйки. Рівень жувальної активності корів за однакового складу раціону був різним, що позначилося на кислотності (рН) вмісту рубця. Установлено достатньо сильний (r = 0,57…0,53) кореляційний зв'язок між тривалістю жування та рН вмістом рубця. Доведено, що цілодобовий моніторинг жувальної активності може бути ефективним інструментом контролю перебігу мікробіологічних процесів у рубці.

Ключові слова

chewing monitoring, dairy cows, rumination, rumen contents, acidity, моніторинг жувальної активності, корови, румінація, вміст рубця, кислотність

Бібліографічний опис

Banias Yu.Yu. Chewing activity of cows and acidity of rumen contents / Yu.Yu. Banias // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 132-137