Мікросателітний аналіз популяцій качок з різним рівнем яєчної продуктивності

Анотація

У статті наведені результати досліджень генетичної структури чотирьох дослідних груп качок породи Шаосінь з різною масою яйця. На основі аналізу мікросателітних локусів було встановлено, що тварини, які є носіями індивідуальних алелей локусу APL80, мають високий рівень гетерозиготності. Серед семи досліджених мікросателітних локусів встановлено, що мономорфним був лише один – APL83. Показники гомозигот та гетерозигот коливались залежно від групи та локусу. У досліджених групах фактична гетерозиготність коливалась від 0,333 (група І, APL79) до 0,7 (група ІІІ, APL23). Показник очікуваної гетерозиготності був найвищим у локусі APL23 (0,625-0,866). В результаті аналізу індексу поліморфності найбільшим показник був для локусу APL23. У середньому у кожній групі кількість гетерозигот, коливалася залежно від групи від 66 до 68 %. Виявлено, що зі збільшенням особин з генотипом 101, середній показник маси яйця у групі від І групи (0,413) до IV (0,5) зростає. Отримані результати свідчать про перспективне використання цього локусу для пошуку пов'язаного з ним гена-кандидата, поліморфізм якого пов'язаний з масою яйця.

Опис

Ключові слова

аnas platyrhynchos, порода Шаосінь, мікросателітні локуси, частота алелів, яєчна продуктивність

Бібліографічний опис

Чепіга А.М., Костенко С.О., Свириденко Н.П., Дорошенко М.С., Кириєнко А.Ю., Король П.В., Коновал О.М., Лу Л., Бу С., Хуанг Ц., Лі Л. Мікросателітний аналіз популяцій качок з різним рівнем яєчної продуктивності / А.М. Чепіга, С.О. Костенко, Н.П. Свириденко, М.С. Дорошенко, А.Ю. Кириєнко, П.В. Король, О.М. Коновал, Л. Лу, С. Бу, Ц. Хуанг, Л. Лі // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 77-85