Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 5-28 грудня 2018 року

Анотація

В матеріалах конференції коротко викладені основні результати теоретичних та експериментальних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку тваринництва та кормовиробництва. Наведені дані про ефективність результатів наукових досліджень та їх виробничої перевірки. Матеріали розраховані на науковців та здобувачів наукового ступеня.

Опис

Рекомендовано до видання: вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»; вченою радою механіко-технологічного факультету НУБіП України

Ключові слова

тваринництво, кормовиробництво

Бібліографічний опис

Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 5-28 грудня 2018 року : матеріали конференції / гол. оргком. В. В. Адамчук ; ред. Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : ННЦ «ІМЕСГ» , 2019. - 113 с.