Методичні рекомендації з дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для підготовки фахівців за спеціальністю 015 Професійна освіта ОП «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ»

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст лекцій і семінарських занять із дисципліни «Педагогіка сімейного виховання», літературу для підготовки до занять, тестові завдання для самоперевірки. Методичні рекомендації розраховані на студентів, які навчаються за спеціальністю 015 Професійна освіта ОП «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»).

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №1 від 30.08.2021 р.).

Ключові слова

педагогіка, освіта, виховання, сім’я

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для підготовки фахівців за спеціальністю 015 Професійна освіта ОП «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» : методичні рекомендації / уклад. Л. М. Маценко. - К. : ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2021. - 30 с.